Moduly pro ekonomy
Pro ekonomy

Personalistika

Modul Personalistika Vám umožní systematickou evidenci a sledování údajů pro efektivní řízení zaměstnanců. Je nadstavbou modulem mzdy. V oblasti personálních činností je možné sledovat pracovně lékařské prohlídky, přehled školení (BP, řidiči referenti,…), evidenci ochranných pomůcek, svěřených věcí. Dále nabízí možnost záznamu pracovních úrazů a hlášení změn. V evidenci docházky zaměstnance lze směřovat odpracované hodiny na zakázku či střediska, při jednoduchém způsobu odměňování lze využít i automatického výpočtu mezd.

Evidence personálních činností

Systém uvádí a zaznamenává, na které pozici zaměstnanec pracuje, jakou má pracovní náplň nebo ukazuje ocenění pracovní náplně. Dále zde nalezneme:

 • uživatelskou stupnici (vzdělání, praxe, ...), požadované a skutečné stupně pro danou pozici
 • periodické i jednorázové činnosti – lékařské prohlídky, školení, přezkoušení, ochranné pomůcky, nároky na půjčky nebo rekreace a jiné benefity
 • přednastavené sestavy – prezenční listina, posudek lékaře k pracovní pozici aj.
 • elektronická archivace multimédií u pracovněprávních vztahů (pdf, bmp, doc, xls, ...)
 • propojení do modulu Řízení zásob (např. výdej ochranných pomůcek na základě objednávek vytvořených v Personalistice).
 • přednastavené sestavy (prezenční listina, vyjádření k pracovní pozici,...), uživatelské opisy dat (IQ sestavy).
 • žádost o provedení lékařské prohlídky, zobrazení rizikových faktorů, rizik ohrožení zdraví dle platné vyhlášky

Evidence docházky zaměstnance

Veškerý přehled o docházce zaměstnance a druhu práce. V našem systému je možné zaznamenat a vyhledat:

 • ruční evidence docházky, přehled odpracovaných časů (od – do) nebo jen odpracované hodiny
 • veškeré pracovní náplně
 • ostatní hodnoty u práce (např. množství, sazba či textový popis práce)
 • směřování na zakázku, střediska nebo klienta, pro kterého byla práce konána
 • tiskové výstupy zobrazující skutečné hodiny, výpočet hodinových příplatků, kde je možné zaznamenat jiný čas než je pořízený v docházce
 • výpočet mezd přímo z docházky u jednoduššího odměňování (měsíční, časová, úkolová mzda a příplatky), je bezvýznamná v případě odměňování dle prací či evidence vnitromezd
 • modul Evidence docházky nelze vést samostatně

Evidence pracovních úrazů

Slouží k vytvoření záznamu o úrazu a hlášení změn již odeslaného záznamu.
Lze evidovat úrazy zaměstnanců vlastních (i vyslaných k jinému zaměstnavateli), tak i zaměstnanců cizích, kteří byli od jiného zaměstnavatele přiděleni.

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru