Moduly pro ekonomy
Pro ekonomy

Personalistika

Modul Personalistika Vám umožní systematickou evidenci a sledování údajů pro efektivní řízení zaměstnanců. Na kartě zaměstnance je možné, kromě mzdových podkladů, sledovat provedení jednotlivých personálních činností. Svěřený majetek zaměstnanci a také veškeré evidované přílohy na zaměstnance. Zobrazení mzdových a personálních údajů v aplikaci lze uživatelsky nastavit dle potřeby.

V oblasti personálních činností je možné sledovat pracovně lékařské prohlídky, přehled školení (BP, řidiči referenti,…), evidenci ochranných pomůcek, svěřených věcí.

Systém eviduje pracovní pozici zaměstnance, pracovní náplň nebo ocenění pracovní náplně. Umožňuje nastavení uživatelských stupnic pro požadované a skutečné vzdělání či praxi. U pracovní pozice lze evidovat kategorii rizika práce, skupinu prací dle nařízení vlády čís. č. 567/2006 Sb.

Dále nabízí možnost záznamu pracovních úrazů a hlášení změn. V evidenci docházky zaměstnance lze směřovat odpracované hodiny na zakázku či střediska, při jednoduchém způsobu odměňování lze využít i automatického výpočtu mezd.

Evidence personálních činností

Periodické i jednorázové činnosti:

 • lékařské prohlídky, školení, přezkoušení, ochranné pomůcky, nároky na půjčky nebo rekreace a jiné benefity
 • žádost o provedení lékařské prohlídky, zobrazení rizikových faktorů, rizik ohrožení zdraví dle platné vyhlášky
 • nárok na provedení mimořádné prohlídky, s posunem periody další pravidelné prohlídky
 • přednastavené sestavy – prezenční listina, posudek lékaře k pracovní pozici aj.
 • elektronická archivace příloh
  • u provedené činnosti (provedení lékařské prohlídky, prezenční listina, …)
  • u pracovněprávních vztahů (pracovní smlouva, mzdový výměr, …)
  • nebo souhrnně u zaměstnance
 • propojení do modulu Řízení zásob (např. výdej ochranných pomůcek na základě objednávek vytvořených v Personalistice).

Evidence docházky zaměstnance

Veškerý přehled o docházce zaměstnance a druhu práce. V našem systému je možné zaznamenat a vyhledat:

 • ruční evidence docházky, přehled odpracovaných časů (od – do) nebo jen odpracované hodiny
 • veškeré pracovní náplně
 • ostatní hodnoty u práce (např. množství, sazba či textový popis práce)
 • směřování na zakázku, střediska nebo klienta, pro kterého byla práce konána
 • tiskové výstupy zobrazující skutečné hodiny, výpočet hodinových příplatků, kde je možné zaznamenat jiný čas než je pořízený v docházce
 • výpočet mezd přímo z docházky u jednoduššího odměňování (měsíční, časová, úkolová mzda a příplatky), je bezvýznamná v případě odměňování dle prací či evidence vnitromezd
 • modul Evidence docházky nelze vést samostatně

Evidence pracovních úrazů

Slouží k vytvoření záznamu o úrazu a hlášení změn již odeslaného záznamu.
Lze evidovat úrazy zaměstnanců vlastních (i vyslaných k jinému zaměstnavateli), tak i zaměstnanců cizích, kteří byli od jiného zaměstnavatele přiděleni.

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru