Moduly pro ekonomy
Pro ekonomy

Účetnictví

Klíčový modul určený pro evidenci dat ostatním modulům, který nabízí účetní přehled s veškerými pohyby. Sleduje a zobrazuje stavy a výsledky ekonomické činnosti firmy v peněžních jednotkách. Modul umožňuje vedení účetnictví jak na analytických účtech, tak i pozorování výsledků na libovolné úrovni zaklíčování. Systém obsahuje nespočet množství výstupů jako výstupy hlavní knihy i podrobnější výstupy dle zaklíčování za jednotlivá střediska (výkony, zakázky). Modul v sobě zahrnuje rozpracované jednotlivé systémy jako Účtování, Výkazy, Kalkulace, Vnitropodnikové účtování, Nedokončená výroba, Režie a Hnojení. 

Všechny výstupy je možné tisknout a ukládat v různých formátech. Pro komfortnější práci při účtování je možnost využití nadefinování předkontací. Do modulu se předávají i data z ostatních modulů jako např. mzdy, zásoby.

Účtování

Program poskytuje účtování přímo při pořízení dokladu nebo zpětně v aplikaci účtování. Zpětné neboli dodatečné účtování je možné provést dávkově nebo pomocí předkontací. Díky účtování, na neomezený počet druhů kalkulačních klíčů, zakázek či účtování pomocí naturálních ukazatelů, lze pozorovat účetnictví jednotlivých částí podniku podle zvolených kritérií.

Číst více...

Výkazy

Rozvaha a výkaz zisků a ztráty jsou sestavované v plném rozsahu dle platné legislativy. Výkazy se generují do souborů xls nebo xml. Výkazy, které jsou přednastavené, obsahují vazbu na vzorový účtový rozvrh. Dle této vazby jsou účty zařazeny do jednotlivých řádků výkazů.

Číst více...

Vnitropodnikové účtování

Pro požadavek úplného určení nákladů vybraných firemních procesů (výkonů) je nezbytné taktéž tzv. vnitropodnikové účtování. Zabývá se otázkou vykázání práce autodopravy, mechanizace, dílen, opravářů, stavebníků uvnitř firmy.

Číst více...

Kalkulace

Kalkulace umožňuje individuální vnitropodnikové sledování nákladů. Uživatel si kalkulaci nastavuje podle svých potřeb a přání. Může sledovat výsledovku podniku, náklady na jeden hektar oseté plochy, litr mléka, kusy, krmné dny a jiné. Náklady a výnosy lze sledovat sumárně za třídu, skupinu. Výstupy kalkulací je možné ukázat v sestavě nebo generovat do souboru xls.

Číst více...

Nedokončená výroba

Výpočet nedokončené výroby je uživatelsky velmi přizpůsobitelný:

  • volitelné a libovolné skupiny výkonů, pro které bude počítána nedokončená výroba
  • výběr účtů, které mají být pokryty nedokončenou výrobou

Číst více...

Režie

Při požadavku rozpouštění režijních nákladů je k dispozici mechanismus umožňující libovolné nastavení.

  • podmnožiny účetních dat, která má být rozpuštěna
  • určení rozvrhové základny (přímé náklady, krmné dny, ha, ...)
  • koeficientů určujících váhu jednotlivých základen
  • výběr pomocného účtu pro rozpuštění režií

Číst více...

Hnojení

Pro „rozpouštění" nákladů z výkonu hnojení na konkrétní cílové plodiny je využito režimu výpočtu „rozpouštění překlíčováním". Tento režim zachová původní výsledkový účet, který z výkonu rozpouštěného překlíčuje na výkony cílové (např. z hnojení na plodiny). Mechanismus lze taktéž využít k částečnému překlíčování mezi definovanými výkony.

Číst více...

Reference a případové studie
Nahoru