Moduly pro zemědělce
Pro zemědělce

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba je vedle živočišné další důležitou součástí zemědělské výroby. Spolehlivost, přehlednost a rychlost jsou znaky našeho moderního informačního systému WinFAS, kde můžete v klidu zaevidovat svoji produkci krmiv, surovin a veškerých plodin.

Modul Rostlinná výroba dále rozpracovává jednotlivé aplikace Evidenci osevních plánů, Agroevidenci, Mechanizaci, Vážní deník, Zelenou naftu a možnost napojení na LPIS.

Evidence osevních plánů

Modul Evidence osevních plánů zaznamenává a eviduje využívání zemědělské půdy. Rozdělujeme ji do dvou primárních částí – na evidenci půdních bloků a osevních plánů. Informace a data jsou využívány pro další moduly.

Číst více...

Agroevidence

Modul Agroevidence spravuje evidenci provedených prací na pozemcích jako např. osevů ploch, hnojení, atd. Ze získaných dat zhotovuje evidenci aplikací přípravků na ochranu rostlin (POR) a umožňuje kontrolovat přívod dusíku na pozemky. Umožňuje vytvářet a tisknout legislativou požadované sestavy.

Číst více...

Vážní deník

Modul slouží k evidenci vážení nejen ze sklizně, ale všech vážení. Do evidence lze záznamy zapisovat jak v jednoduché formě, kdy uživatel zapisuje pouze základní údaje, tak v rozšířené formě, kde může zapisovat různorodé doplňkové údaje, jako je například sklízené pole nebo odběratel, kterému je vážená položka prodávána. Pro efektivitu je evidence postavena na systému předpisů, kdy se po úpravě pár údajů v předpisu vytvoří nový záznam o vážení.

Číst více...

Zelená nafta

Informační systém WinFAS poskytuje i tvorbu přiznání k vratce spotřební daně tzv. „zelenou naftu", včetně povinných příloh. Pro výpočet nároku na vrácení daně užívá uložených dat a informací v systému, proto není nutností vést další evidenci mimo systém.

Číst více...

Napojení na LPIS

Propracovaný informační systém WinFAS myslí na vše. I na propojení dat s geografickým informačním systémem LPIS (Systém evidence užívání půdy pro zemědělské dotace).

Číst více...

Reference a případové studie
Nahoru