Moduly pro ekonomy
Pro ekonomy

DPH

Zápis DPH se uskutečňuje pomocí kódu DPH přímo při pořízení dokladu. Nastavení kódu DPH určuje zařazení do řádků daňového přiznání. Zákonné parametry jsou udržovány programem.

Přiznání daně z přidané hodnoty, souhrnné hlášení i kontrolní hlášení je možné zformovat i z nezaúčtovaných dokladů. Krácené DPH lze pomocí automatického účtování přeúčtovat zpět na nákladové účty.

Díky sestavám lze zobrazit podklad daňového přiznání, individuální oddíly kontrolního hlášení, posuny DPH, nepotvrzené dobropisy a další. Program umožní automatické porovnání daňového přiznání na kontrolní hlášení.

Na daňovou správu lze podat pomocí datové schránky, e-mailu s elektronickým podpisem či přímo nahráním na daňový portál.

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru