Organizace a řízení
Pro administrativu

Automatické odesílání sestav

Včasný přísun důležitých informací je základem správného řízení a rozhodování každé společnosti.

Díky nástroji Plánovač akcí je možné zautomatizovat vytváření datových výstupů z WinFASu (sestav, tabulek) a jejich včasné předávání zodpovědným osobám. Umožňuje také snadné zasílání přehledových sestav vašim klientům (např. saldokonto, stav objednávek, …). Pro každou akci může být zvolen vlastní termín, periodicita, platnost nebo způsob předání (e-mailem / sdílená složka).

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru