Moduly pro ekonomy
Pro ekonomy

Mzdy

Potřebujete vypočítat a nastavit mzdy pro podnikatele, rozpočtovou a příspěvkovou organizaci? Pak jste na správné adrese. Modul obsahuje bohatě propracovaný systém evidence mezd s garancí 100 % správnosti výpočtů odvodů daní a pojistného. Dokonalý systém umožňuje nastavit příslušná přístupová práva – až na pracovní kolektivy.

Evidence pracovněprávních vztahů:

Evidence s možností několika pracovněprávních vztahů u zaměstnance – nemocenské a zdravotní pojištění, sazby (s časovou platností), průměry i mzdové složky pro každý pracovněprávní vztah zvlášť

 • u prohlášení k dani je každý odpočet definován pro jednotlivý měsíc
 • nestandardní pracovní kalendář – jednotlivé pracovněprávní vztahy zaměstnance mohou využívat jiného pracovního kalendáře
 • konto pracovní doby – další ze způsobů nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, lze nastavit a modifikovat dle potřeb firmy
 • číselník druhů mezd spravovaný centrálně pomocí update, proto je zabezpečena správnost všech výpočtů. Pod každým druhem mzdy je možné vytvořit specifikaci druhu mzdy, kterou lze pořizovat a zobrazovat samostatně na sestavách - systém je variabilní.
 • automatické datové věty – možné zadat automatickou tvorbu datových vět u pracovněprávních vztahů – např. osobní ohodnocení vypočtené ze základní mzdy měsíční splátky půjček, pořízení pouze nepřítomností, přesčasů a automatický výpočet základní měsíční či časové mzdy, atd.)
 • u srážek výpočet dle Občanského soudního řádu, podklady pro předávání údajů k provedení srážek při souběhu více plátců (novelizace OSŘ a ZnP od 1. 1. 2013)
 • přednastavené sestavy a jednoduchá tvorba uživatelských sestav a opisů dat
 • uživatelské texty na výplatní listiny a mzdové listy
 • možnost zpětného tisku všech sestav
 • Opravy i po uzávěrce, automatický dopočet rozdílů a jejich odvod
 • dovolená – nastavení nároku ručně nebo automaticky, systém automaticky odečítá a rozlišuje starou a novou dovolenou
 • čerpání různých fondů (FKSP, ...)
 • je možné definovat společné parametry plateb pro platby stejného charakteru (např. variabilní symbol pro všechny výplaty na bankovní účet)
 • veškeré platby, které vznikají v modulu řízení lidských zdrojů, jsou zaevidovány do závazkových knih
 • možnost všech typů úhrad - hotově individuální, hromadný, převodem, sloučením plateb, atd.
 • podklady pro statistické účely
 • podklady pro oznámení plnění povinného podílu OZP i pro daňové přiznání
 • možnost automatického výpočtu pojistného na Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
 • propojení s Účetním modulem

Evidence stavů nepřítomnosti:

 (intervaly u jednotlivých pracovněprávních vztahů zaměstnance)

 • nemoc, OČR, absence, omluvené volno, dovolená, mateřská dovolená, neplacené volno po rodičovské dovolené, atd.
 • AUTOMATICKÉ VÝPOČTY
 • z této evidence každý měsíc program vypočítá kalendářní dny, pracovní dny a hodiny (zameškané, zaplacené)
 • automatický výpočet náhrady za nemoc, ale je možný i ruční výpočet náhrady
 • výpočet náhrad (průměry) ze správného rozhodného období
 • Příloha k žádosti o nemocenské dávky

Pořízení hrubých mezd:

 • „dle druhu mezd" – časová, měsíční, příplatky, atd.
 • „z výroby" – vnitromzdy (lidská práce, strojová práce, zelená nafta, pozemky, vnitro sazba)
 • „RUDEP" – odměny za skupinovou práci, rozpočet peněz podle odpracovaných směn na jednotlivé pracovníky
 • GPS jednotky – importy dat do mezd včetně podkladů pro vnitro účetnictví
 • docházka – import z docházkového systému nebo možnost výpočtu z evidence docházky

 

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru