Organizace a řízení
Pro administrativu

Speciální moduly

PlemSoft

Jde o komplexní program pro chovatele prasat vhodný pro šlechtitelské, rozmnožovací i užitkové chovy. Obsahuje moduly evidence reprodukce, vlastní užitkovost potomstva, hlášení do Benešova, Ústřední evidence, karty zvířat, rozborové sestavy, možnost importu dat z Benešova…

Číst více...

Organizace školení

Samostatný modul Školení umožňuje evidovat plánovaná, aktuálně probíhající i ukončená školení. Takto vytvořená přihláška se automaticky propojí s modulem školení. Samozřejmostí je možnost ihned generovat faktury do modulu Fakturace, tisknout pokladní doklady, prezenční listiny či vytvářet další sestavy.

Číst více...

Cestovní kancelář

Specializované číselníky a úpravy modulů pro použití při evidenci smluv s cestovní kanceláří, zjednodušené okno pro evidenci fyzických osob včetně kontaktů a číselníku zájezdů.

 

Preze Novinky

Spotřebitelské úvěry

Specializovaný modul vytvořený na zakázku pro společnost poskytující spotřebitelské úvěry. Importy a exporty dat z jiných SW, výpočty úroků a penále, tisk složenek a další.

 

Preze Novinky

Shromažďovací střediska

Evidence sloužící k zápisu a prohlížení záznamů o výběrech, nákupech a prodejích zvířat. k agendě je navic přidružena možnost záznamů vážení, lečení, atd.

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru