Moduly pro ekonomy
Pro ekonomy

Cashflow

„Cash flow" neboli přehled o peněžních tocích prezentuje podstatný prvek při analýze finančního vývoje firmy. Výkaz cash flow nám ukazuje, jaké byly výdaje a příjmy za dané období členěné do tří základních oblastí podnikových činností. Jako jeden z výkazů účetní závěrky je uspořádán na základě originální metodiky pentálního účetnictví.

 

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru