Moduly pro ekonomy
Pro ekonomy

Zápis dokladů a plateb

Program je optimalizovaný pro snadné a rychlé pořízení dokladů s možností rozdělení kompetencí mezi jednotlivé zaměstnance. Je tedy na vás, zda jeden pracovník provádí vše od zápisu dokladu přes jeho zaúčtování až po zaplacení, nebo stejné kroky rozdělíte mezi více pracovníků. Díky široké paletě nastavení přizpůsobíme chování modulu přesně vašim potřebám. Velký důraz je také kladen na hlídání konzistence dat. Mezi předpisem a úhradou tak existuje pevná vazba, která zabraní duplicitním platbám nebo opomenutí úhrady dokladu.

Předpisy dokladů

 • Optimalizováno pro rychlý a efektivní zápis.
 • Načítání údajů o klientovi z rejstříku ARES, propojení na zdroje kreditních informací.
 • Možnost rozdělení zápisu na části (předpis, schválení platby, zaúčtování, platba).
 • Datum povolení platby dokladu – doklad se začne nabízet k platbě až po zvoleném datu.
 • Podpora vytváření dokladů kopírováním existujících.
 • Import dokladů ve formátu ISDOC.
 • Import dokladů z programů třetích stran (XML, CSV, ...).
 • Import dokladů na základě uživatelem dodané specifikace (vytvoření převodníku na zakázku).
 • Snadný zápis tabulky DPH včetně hlídání posunu odpočtu DPH nebo přenesené daňové povinnosti.
 • Propracovaný systém záloh s kontrolou správné použití daňových dokladů z plateb.
 • Podpora práce s cizí měnou (načítání kurzovního lístku z ČNB, podpora různých měn u předpisu a úhrady, dokladové i roční kurzové rozdíly, možnost více měn v jedné číselné řadě).
 • Pokud doklad ihned neúčtujete, je možné provést rozpis salda na jednotlivá střediska. Tento údaj pak bude zohledněn při účtování a v sestavách.
 • Sestavy s možností uživatelských úprav.

Úhrady dokladů

 • Pokladna včetně EET.
 • Elektronické bankovnictví s podporou všech bank v ČR.
 • Elektronické příkazy do českých bank také v cizí měně.
 • Elektronické i ruční SEPA platby.
 • Automatické spárování položek bankovního výpisu včetně možnosti nastavení vlastních pravidel.
 • Importy rozpisů plateb od velkých řetězců (MAKRO, TESCO, ALBERT, ...).
 • Bankovní avíza a směnky.
 • Snadné vytváření zápočtů ručně nebo pomocí dávkového generování.
 • Vytváření splátkových kalendářů.
 • Evidence úvěrů a půjček.
 • Generování složenek typu B.
 • Sestavy s možností uživatelských úprav.
 • Sestava saldokonta se vytváří i z nezaúčtovaných dokladů (dokladové saldokonto).

Účetní doklad je v účetnictví zásadou objektivity, proto je důležitá jejich evidence a prokázání.

Modul zaznamenává:

·         přijaté a vydané faktury

·         dobropisy a vrubopisy

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru