Reference

Gremis, s.r.o.

Obor činnosti Obchod, Ekonomika a finance
Počet uživatelů 1-9
Webová adresa http://www.gremis.cz/
Kontakt info@gremis.cz
Gremis, s.r.o.

Společnost GREMIS, s.r.o. je společnost zabývající se komplexními dodávkami staveb občanské, průmyslové výstavby, prodejem stavebního materiálu, liniovými stavbami (vodovodů, kanalizací), stavbou komunikací, prováděním fasád na památkových objektech, prováděním protiradonových opatření a energetických auditů staveb včetně realizace zateplených fasád.

Společnost má všechny předpoklady pro zajištění staveb z pozice generálního dodavatele:

  • kvalitní řídící pracovníky s mnohaletými zkušenostmi ve výstavbě (pět pracovníků s autorizací pro provádění pozemních a dopravních staveb)
  • vlastní technické a obchodní zázemí společnosti - vlastní stavební stroje (rypadla, bagry, st. výtahy, nákl. automobily, lešení) a dvě prodejny stavebnin (Velké Meziříčí a Žďár nad Sázavou)
  • vlastní projekční úsek umožňující obsáhnout zakázku včetně projektu a kvalifikovaného ocenění stavby
  • zavedený integrovaný systém řízení organizace dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a systému managementu BOZP dle OHSAS 18001:1999.

GREMIS, s.r.o. je členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví a zakládajícím členem Stavebního sdružení Vysočina, členem Hospodářské komory České republiky.

 

Využívané oblasti

  • Ekomonické moduly
  • Obchodní moduly

 

Reference a případové studie
Nahoru