Moduly pro ekonomy
Pro ekonomy

Řízení lidských zdrojů

Hledáte spolehlivé, jasné, rychlé a přehledné řízení lidských zdrojů? Informační systém WinFAS dokáže vypočítat a evidovat mzdy, spravuje personální agendu a veškeré personální procesy. Systém nabízí a umožňuje rozdělení nákladů a výnosů na organizační jednotky a sleduje exekuce či vymáhání peněžitých částek.

Komunikace se státní správou je nevyhnutelná. Nemáte ji rádi? I tuto práci za Vás obstaráme, podporujeme elektronickou komunikaci.

Mzdy

Potřebujete vypočítat a nastavit mzdy pro podnikatele, rozpočtovou a příspěvkovou organizaci? Pak jste na správné adrese. Modul obsahuje bohatě propracovaný systém evidence mezd s garancí 100 % správnosti výpočtů odvodů daní a pojistného. Dokonalý systém umožňuje nastavit příslušná přístupová práva – až na pracovní kolektivy.

Číst více...

Personalistika

Modul Personalistika Vám umožní systematickou evidenci a sledování údajů pro efektivní řízení zaměstnanců. Na kartě zaměstnance je možné, kromě mzdových podkladů, sledovat provedení jednotlivých personálních činností. Svěřený majetek zaměstnanci a také veškeré evidované přílohy na zaměstnance. Zobrazení mzdových a personálních údajů v aplikaci lze uživatelsky nastavit dle potřeby.

V oblasti personálních činností je možné sledovat pracovně lékařské prohlídky, přehled školení (BP, řidiči referenti,…), evidenci ochranných pomůcek, svěřených věcí.

Systém eviduje pracovní pozici zaměstnance, pracovní náplň nebo ocenění pracovní náplně. Umožňuje nastavení uživatelských stupnic pro požadované a skutečné vzdělání či praxi. U pracovní pozice lze evidovat kategorii rizika práce, skupinu prací dle nařízení vlády čís. č. 567/2006 Sb.

Dále nabízí možnost záznamu pracovních úrazů a hlášení změn. V evidenci docházky zaměstnance lze směřovat odpracované hodiny na zakázku či střediska, při jednoduchém způsobu odměňování lze využít i automatického výpočtu mezd.

Číst více...

Výpočet vnitropodnikové práce

Informační systém umožňuje sledovat náklady a výnosy v podrobné analytice až na jednotlivé činnosti, které organizace provozuje. Data pro výpočet vnitropodnikového účetnictví jsou načítána z modulu mzdové práce, modulu zásob a účetního modulu pro zadané období.
Na základě definovaného číselníku prací a číselníku specifikace vnitropodnikového účetnictví probíhá v modulu mzdových prací, při pořízení mezd, automatický výpočet vnitroceny za práce (orba, setí, vláčení, opravy a údržba strojů,...).

Číst více...

Komunikace se státní správou

Chcete si usnadnit komunikaci se státní správou a vše rychle a přehledně zvládnout? Náš informační systém WinFAS nabízí bleskové elektronické spojení s veškerými úřady. Nejen že se vyhnete sankcím za chyby, ale dokonce ušetříme velké množství času.

Číst více...

Exekuce

Pro srážky ze mzdy je zákoníkem práce, občanským soudním řádem a dalšími navazujícími právními předpisy stanoven způsob výpočtu a způsob rozdělení sražených částek mezi věřitele. Informační systém WinFAS nabízí komplexní řešení evidence a provádění srážek dle platné legislativy. Pravidlo přednosti pohledávek, vč. přednosti výživného. Pořadí pohledávek a řazení do třetin včetně podkladů pro komunikaci s třetími stranami, např. OSSZ.

Číst více...

Reference a případové studie
Nahoru