Moduly pro ekonomy
Pro ekonomy

Řízení lidských zdrojů

Hledáte spolehlivé, jasné, rychlé a přehledné řízení lidských zdrojů? Informační systém WinFAS dokáže vypočítat a evidovat mzdy, spravuje personální agendu a veškeré personální procesy. Systém nabízí a umožňuje rozdělení nákladů a výnosů na organizační jednotky a sleduje exekuce či vymáhání peněžitých částek.

Komunikace se státní správou je nevyhnutelná. Nemáte ji rádi? I tuto práci za Vás obstaráme, podporujeme elektronickou komunikaci.

Mzdy

Potřebujete vypočítat a nastavit mzdy pro podnikatele, rozpočtovou a příspěvkovou organizaci? Pak jste na správné adrese. Modul obsahuje bohatě propracovaný systém evidence mezd s garancí 100 % správnosti výpočtů odvodů daní a pojistného. Dokonalý systém umožňuje nastavit příslušná přístupová práva – až na pracovní kolektivy.

Číst více...

Personalistika

Modul Personalistika Vám umožní systematickou evidenci a sledování údajů pro efektivní řízení zaměstnanců. Je nadstavbou modulem mzdy. V oblasti personálních činností je možné sledovat pracovně lékařské prohlídky, přehled školení (BP, řidiči referenti,…), evidenci ochranných pomůcek, svěřených věcí. Dále nabízí možnost záznamu pracovních úrazů a hlášení změn. V evidenci docházky zaměstnance lze směřovat odpracované hodiny na zakázku či střediska, při jednoduchém způsobu odměňování lze využít i automatického výpočtu mezd.

Číst více...

Výpočet vnitropodnikové práce

Informační systém umožňuje sledovat náklady a výnosy v podrobné analytice až na jednotlivé činnosti, které organizace provozuje. Data pro výpočet vnitropodnikového účetnictví jsou načítána z modulu mzdové práce, modulu zásob a účetního modulu pro zadané období.
Na základě definovaného číselníku prací a číselníku specifikace vnitropodnikového účetnictví probíhá v modulu mzdových prací, při pořízení mezd, automatický výpočet vnitroceny za práce (orba, setí, vláčení, opravy a údržba strojů,...).

Číst více...

Komunikace se státní správou

Chcete si usnadnit komunikaci se státní správou a vše rychle a přehledně zvládnout? Náš informační systém WinFAS nabízí bleskové elektronické spojení s veškerými úřady. Nejen že se vyhnete sankcím za chyby, ale dokonce ušetříme velké množství času.

Číst více...

Exekuce

Pro srážky ze mzdy je zákoníkem práce, občanským soudním řádem a dalšími navazujícími právními předpisy stanoven způsob výpočtu a způsob rozdělení sražených částek mezi věřitele. Informační systém WinFAS nabízí komplexní řešení evidence a provádění srážek dle platné legislativy. Pravidlo přednosti pohledávek, vč. přednosti výživného. Pořadí pohledávek a řazení do třetin včetně podkladů pro komunikaci s třetími stranami, např. OSSZ.

Číst více...

Reference a případové studie
Nahoru