Moduly pro ekonomy
Pro ekonomy

Správa majetku

Modul je určen především pro základní evidenci a správu nemovitostí. Lze evidovat libovolné uživatelsky definované druhy objektů jako budovy, stavby, komunikace,  rozvody  apod. Objekty lze sdružovat do areálů s vazbou na katastr nemovitostí a dále obec, okres a kraj. Pro přesnější lokalizaci lze ke každému objektu zadat GPS souřadnice a pracovat s objekty v mapách.

U jednotlivých objektů je kromě základních údajů možné evidovat konstrukční a technologické detaily, data kolaudace apod.  Kromě předepsaných údajů lze k objektu dále zadat neomezené množství uživatelských parametrů (tzv. vlastností  objektu).  

Další z možností správy majetku jsou tzv. záznamy objektů, díky kterým lze vést deník objektu a evidovat různé uživatelsky definované události. Lze tak zaznamenávat například informace k výstavbě a kolaudaci, dotacím, následně pak případné opravy či havárie. Využitím multimédií lze k objektu, případně k události, připojit neomezené množství příloh. Například fotodokumentace, technická dokumentace, revizní zprávy, dokumentace oprav apod.

Výhodou provozování modulu v rámci systému WinFAS je využít další možnosti propojení s modulem majetek a provázat tak objekt na jednotlivá inventární čísla, výhledově pozemky.

Možnosti správy majetku

 • Evidence objektů dle druhu (libovolná kategorizace)
 • Evidence dle areálů (vazba na katastry, obce, okresy)
 • Možnosti příloh (fotodokumentace, technické záznamy, výkresy, revizní zprávy)
 • Lokalizace a zobrazení objektů na mapě
 • Evidence vlastníků (objektů, pozemků pod objektem)
 • Deník událostí (záznamy)

Výstupy (sestavy)

 • Přehledové sestavy objektů
 • Krycí list (karta objektu)
 • Přehledová sestava areálu včetně zobrazení objektů na mapě

Propojení s dalšími moduly v rámci systému WinFAS

 • Modul Majetek - provázanost s konkrétním inventárním číslem umožňuje převzetí základních údajů z majetku
 • Multimédia (přílohy)

 

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru