Moduly pro obchodníky
Pro obchodníky

Importy PHM

Informační systém WinFAS nabízí možnost importu dat PHM ze systémů EVOTECH, Fuelomat, Kupson a Protank Dynamics. Pomocí webových služeb můžete jednoduše stáhnout data spotřeb pohonných hmot přímo do evidence zásob.

Tímto  importem dat do systému nejen ušetříte spoustu času ručního zadávání, ale také eliminujete vznik chybovosti. Užitím importního nástroje docílíte maximálního zefektivnění při pořízení PHM.

Importovaná data PHM máte možnost prohlížet pomocí variabilních sestav a reportů, které IS WinFAS nabízí. Tyto výstupy vám zajistí jak přehled, tak kontrolu nad importovanými daty. Současně je možné data využít jako podklad pro zelenou naftu a do vnitroúčetnictví, kde společně s údaji o provedených pracích slouží pro vytvoření kalkulací pro další využití.

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru