Platforma WinFAS
Platforma WinFAS

Mapové podklady

Jde o obecnou komponentu, která integruje mapové podklady z Google maps API do jednotlivých modulů systému.

V mapách je možné například zobrazovat GPS trasy vašich vozidel (Mechanizace), umístění objektů (Správa majetku), plochy pozemků, katastrů nebo porovnání katastrálních map vůči LPIS (Evidence pozemků). Možnosti nasazení v jednotlivých modulech se neustále rozšiřují.

Reference a případové studie
Nahoru