Moduly pro obchodníky
Pro obchodníky

Řízení zásob

Modul Řízení zásob zastřešuje funkčnosti vhodné pro různá zaměření obchodních firem. Díky volitelnému nastavení je možné obchodní procesy přizpůsobit potřebám zákazníka.

Nabízíme rozsáhlou správu skladového hospodářství – od struktury skladů, evidence položek a jejich vlastnosti, tvorby cen, pořizování dokladů libovolnými pohyby a jejich evidenci, až k propojení řízení zásob do účetnictví pomocí speciálních spojováků.

Evidence skladového hospodářství

Skladové hospodářství neboli řízení zásob je postaveno na třech základních pilířích: sklady, položky a pořizování dokladů. Uživatel si tak ve WinFASu může nadefinovat strukturu středisek a skladů a přiřadit si k položkám nespočet parametrů i jiných návazných vlastností. Veškerou evidenci skladů a položek pak libovolně využije pro pořizování dokladů a reportů ze zásob.

Číst více...

Importy PHM

Informační systém WinFAS nabízí možnost importu dat PHM ze systémů EVOTECH, Fuelomat, Kupson a Protank Dynamics. Pomocí webových služeb můžete jednoduše stáhnout data spotřeb pohonných hmot přímo do evidence zásob.

Číst více...

Konektor pro NETTO Control

Pro naše klienty, jejichž společnosti pracují s výrobním systémem Netto Control je vytvořen konektor umožňující automatizované propojení obou systémů.

Číst více...

Provázání zásob s jinými moduly

Díky modularitě IS WinFAS lze skladové hospodářství napojit na jiné oblasti systému. Tato funkčnost uživateli umožňuje například fakturovat přímo ze zásob, převádět pořízené doklady do účetnictví pomocí speciálních spojováků nebo produkovat výrobky s využitím skladových položek a jejich parametrů.

Číst více...

Výstupy a reporty ze zásob

Obecnou funkcí WinFASu je získání uživatelsky volitelného reportu, a to i ze zásob. Reporty (výstupy) jsou vhodné nejen pro kontrolu skladů a položek, ale i pro sledování vazeb na účetnictví, cenové politiky a spousty jiných definovatelných parametrů. Uživatelé výstupy běžně používají nejen jako kontrolní sestavy, ale také jako podklady pro manažerské řízení a vyhodnocení chodu firmy.

Číst více...

Napojení zásob na externí zařízení

V oblasti řízení zásob máme dlouholeté zkušenosti s napojením programu na externí zařízení. Spolupracujeme s mnoha partnery/dodavateli zařízení (např. čteček čárových kódů), která jsou implementovatelná na informační systém WinFAS.

Číst více...

Reference a případové studie
Nahoru