O firmě

Díky modulu Mechanizace je práce zaměstnanců zemědělského podniku o polovinu rychlejší

Akciová společnost AGRA Ždánice vydává nezanedbatelnou část svých prostředků na mzdu svých zaměstnanců, kteří pracují v zemědělské prvovýrobě. Proto chce mít co nejpřesnější přehled o nákladech na jednotlivé pracovníky a činnosti, které se stroji vykonávají. Implementace modulu Mechanizace od společnosti WinFAS software s.r.o. zcela odstranila papírovou formu zpracování pracovních výkazů a nahradila ji plně  elektronickým formátem.

Zemědělský podnik hospodaří na Vysočině již od roku 1995. Obhospodařuje okolo 943 ha zemědělské půdy a zabývá se jak rostlinnou, tak živočišnou výrobou. V oblasti rostlinné výroby se zaměřuje na pěstování obilovin, technických plodin a plodin pro výrobu objemových krmiv pro skot. V živočišné výrobě se specializuje na chov mléčného skotu a výrobu mléka a chov býků a jalovic na výkrm. Doplňkovou činností jsou opravy zemědělské techniky a poskytování služeb v zemědělství.

S rostoucím podnikem rostou i problémy

Efektivní procesy jsou základem úspěchu. Podnik proto neustále hledá možnosti, jak zefektivnit pracovní postupy. Jednou z cest, jak toho dosáhnout je spolehlivá evidence nákladů jednotlivých činností (lidská a strojová práce) a její snadná a rychlá uživatelská dostupnost. Jedním z úskalí, které podnik z pohledu administrativy pozoroval, bylo přepisování výkazů práce řidičů na mzdovém oddělení a systém předávání této papírové agendy mezi zaměstnanci. „Dříve jsem dostala od mechanizátora výkazy práce v papírové podobě.“ vzpomíná mzdová účetní společnosti AGRA Ždánice, a.s. „Papíry jsem si nejdříve musela setřídit a následně v aplikaci „Mzdová výroba“ zanést každý výkaz řádek po řádku zvlášť. Byla to zdlouhavá práce náročná jak na kontrolu, tak na přehlednost a snadno se vloudila i nějaká chyba.“

Spolehlivý poskytovatel opět nezklamal

Když podnik objevil příležitost, jak zefektivnit práci svých zaměstnanců a zároveň získat větší přehled o využití svého strojového parku, nezaváhal. Dlouhodobý partner – společnost WinFAS software s.r.o. nabídla řešení v podobě nového modulu Mechanizace. Díky znalosti používaného systému, bylo pro pracovníky Agra Ždánice rozšíření o další modul přirozeným krokem.

Jednoduchý a komplexní

Práce v modulu Mechanizace je jednoduchá a intuitivní. O tom vypovídá i fakt, že po implementaci a zaškolení jednotlivých pracovníků, dokázali nový modul samostatně využívat od prvního měsíce nasazení. Mzdová účetní má díky tomu zaevidovaná data o vykonané práci zaměstnanců na jednotlivých strojích kdykoli k dispozici pro další zpracování bez nutnosti papírových podkladů.

Mise splněna: efektivnější práce a větší přehlednost 

Výsledek v plné míře splnil očekávání. Vedení výkazů práce v elektronické podobě uspořilo čas mechanizátorovi i mzdové účetní a zároveň podnik získal lepší přehled o výkazech, pracích a strojích. V AGRA Ždánice mohou nyní například kontrolovat práci strojů, evidovat základní technické údaje a vlastnosti strojů včetně textových a obrázkových souborů a přiřazovat k jednotlivým strojům řidiče, kteří je obsluhují. Klesl počet problémů spojených s nečitelností a putováním papírů podnikem. Samozřejmostí byla také minimalizace chyb, které se ručním přepisováním tvořily. Mzdová účetní je spokojená „Do aplikace výroby si během chvilky stáhnu již pořízená data, která mechanizátor pořizuje namísto papírové podoby výkazů práce. K pracovníkům si doplním informace o dovolených, svátcích apod. Pak už to normálně zpracuji a přesunu do hlavní aplikace mezd, kde data ukládáme. Pro mě je to maximálně výhodné. Už nemusím přepisovat evidenci práce z papírových podkladů“

Mechanizace případovka širokoúhlá full

Podklady pro silniční daň a další výhody modulu Mechanizace

Vizí podniku AGRA Ždánice je využít do budoucna i další funkce, které modul Mechanizace nabízí. Konkrétně by v podniku podle svých slov rádi začali využívat generování podkladů pro silniční daň a import spotřeb PHM do modulu Řízení zásob. To zaměstnancům opět přinese jak úsporu času, tak především zjednodušení práce. Modul Mechanizace se průběžně rozšiřuje a to i na základě požadavků od uživatelů z praxe. Hlavní účetní podniku AGRA Ždánice by v modulu ráda uvítala možnost zadávat mzdové příplatky. Díky této zpětné vazbě je požadavek zařazen do vývojového plánu společnosti WinFAS.

Zefektivnění práce šetří čas i peníze

Společnost AGRA Ždánice, a.s. modul Mechanizace využívá již třetím rokem. Doporučuje jej především kvůli časové úspoře pro mzdovou účetní a chválí též lepší přehled o strojích a jejich využití.

Modul Mechanizace toho umí ještě mnohem víc. Zaujaly Vás možnosti, které modul nabízí? Chcete i Vy vytvořit pro své zaměstnance lepší pracovní podmínky a zároveň mít větší přehled či bezpapírovou kancelář? Navštivte webové stránky Mechanizace a zjistěte, kolik užitečných funkcí modul nabízí, ať už s využitím GPS navigace, nebo i bez ní. Pro více informací kontaktujte pracovníky technické podpory modulu Mechanizace anebo si rovnou domluvte nezávaznou schůzku (tel.: 566 654 914, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ).

 

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru