Moduly pro ekonomy
Pro ekonomy

Fakturace

Ve chvíli kdy potřebujete vystavovat faktury, přichází na řadu modul Fakturace. Samozřejmostí je vytváření dodávek a jejich následná fakturace, předávání dat z jiných modulů WinFASu a automatické generování faktur, periodická fakturace zajistí pravidelné automatické vystavování faktur na základě smluv. Vaše partnery můžete odměnit pomocí širokého množství slev nebo poskytováním bonusů. Nechtěným problémům se vyhnete s funkcí hlídání spolehlivosti klienta a to jak na základě volně dostupných zdrojů, tak i s pomocí provázání na programy třetích stran.

Výslednou fakturu je možné odeslat e-mailem ve formátu PDF a elektronické faktury ISDOC (ručně nebo automaticky). Potřebujete komunikovat s řetězci a velkými odběrateli? Modul také podporuje komunikace s vašimi partnery ve formátu EDI nebo exporty a importy faktur z/do jiných programů ve formátu XML.

Ruční vystavování faktur

Slouží k vytváření dokladů pomocí přímého zápisu do modulu Fakturace. Zápis si můžete zjednodušit využitím uživatelsky definovatelného číselníku fakturačních položek nebo kopírování celé existující faktury. Výslednou fakturu můžete nejenom tisknout, ale také exportovat do formátu elektronické fakturace ISDOC, nebo dokumentu PDF.

Číst více...

Vytvoření faktur z modulu Zásoby

Pokud využíváte modul Zásoby, můžete si usnadnit práci automatickým generováním přímo z modulu zásob. Podporováno je jak vytvoření faktury ihned při uložení výdejky, tak i generování dodávek. Takto vytvořené dodávky pak následně můžete vyfakturovat dodatečně všechny najednou (např. každý den vydáváte ze skladu zboží, ale fakturu vytváříte jenom 1x týdně).

Číst více...

Exporty dokladů (EDI)

Vystavené faktury je možné také exportovat a to nejenom do běžného souboru PDF, tak především do formátů uzpůsobených pro elektronickou výměnu dokumentů – EDI. WinFAS podporuje univerzální formát ISDOC pro běžnou elektronickou komunikaci, ale také EDI INHOUSE včetně uživatelského uzpůsobených na míru obchodním řetězcům (AHOLD, MAKRO, TESCO, GLOBUS, COOP, ...). exportovaných dat je možné vytvářet balíčky. Každý balíček může obsahovat doklady v různých formátech a další s nimi související doklady.  Výsledný balíček pak buď může být odeslán e-mailem nebo externímu EDI providerovi (ORiON, ...).

Číst více...

Importy dokladů

Do modulu fakturace je možné importovat data z jiných programů. Většina importů je realizována na klíč dle potřeb klienta. Cílem importního souboru může být jak zápis do modulu Fakturace (faktura s položkami), tak přímo Finanční modul (pohledávka sumárně).

Číst více...

Kreditní informace

Nabízíme propojení našeho programu na různé zdroje kreditních informací. Přímo při vytváření faktur pak vidíte základní informace o spolehlivosti klienta v podobě semaforu, nebo si vyvoláte přímo podrobný report (* možnosti se liší podle zvoleného poskytovatele).

Číst více...

Hromadná fakturace na základě smluv

Pro pravidelné vytváření velkého množství faktur na základě smluv, je možné využít modul Hromadná fakturace. Typicky se využívá pro fakturaci za svoz komunálního odpadu, poskytování služeb (připojení k internetu, kabelová televize, pronájem software), vodné a stočné, pronájmy apod. Jednoduše tam, kde máte velké množství smluv s pevně danou cenou a frekvencí opakování / vystavování dokladů.

Číst více...

Reference a případové studie
Nahoru