Moduly pro obchodníky
Pro obchodníky

Konektor pro NETTO Control

Pro naše klienty, jejichž společnosti pracují s výrobním systémem Netto Control je vytvořen konektor umožňující automatizované propojení obou systémů.

Oboustranné propojení je realizováno pomocí datových událostí, tzv.eventů probíhajících mezi konektorem pro Netto ve WinFASu a interface v Netto Control. Nastavení specifických přenosů v rámci jednotlivých eventů je možné dle zadání klienta.

Princip nastavení konektoru

Je naprogramována základní sada přenosů, kterou je možné rozšířit o přenosy specifické pro dané výrobní odvětví dle konkrétního zadání klienta.

Pro přenosy lze uživatelsky nastavit:

 • typ přenosu (kompletní/rozdílový)
 • interval opakování přenosů
 • dny a hodiny ve kterých mají dané přenosy probíhat

Data exportů z WF do NC:

 • Dodavatelé (podmnožina klientů, kteří jsou ve vztahu ke klientovi dodavatelé)
 • Odběratelé a vedlejší adresy odběratelů (podmnožina klientů, kteří jsou ve vztahu ke klientovi odběratelé a jejich vedlejší adresy)
 • Měrné jednotky
 • Položky(kód, název, vyjmenovaná značení, vybrané vlastnosti, čárové kódy, převody MJ, …)
 • Receptury(definovaná výrobní operace s jedním výstupem a více vstupy)
 • Rozpadové normy (definované výrobní operace s jedním vstupem a více výstupy – např. bourací normy v masném průmyslu)
 • Objednávky přijaté (data dokladů objednávek)
 • Objednávky vydané (data dokladů objednávek)

Data importů z NC do WF:

 • Obaly (data pro soupis obalů na dodací list)
 • Poznačení stavu nákupních objednávek (informace o vykrytí)
 • Označení stavu prodejních objednávek (informace o vykrytí)
 • Produkce (data výrobních dokladů)
 • Převody (data dokladů převodů mezi sklady)
 • Příjmy dle objednávek (data pro příjemky)
 • Spotřeba (data pro doklady spotřeby do výroby)
 • Šablony závodů (=linky)
 • Volné příjmy (data pro doklady příjmu bez objednávek)
 • Volné výdeje (data pro doklady výdejů bez objednávek)
 • Výdej dle objednávek (dat pro výdejky)

Hlavním přínosem tohoto propojení je odstranění duplicitních správy číselníků ve dvou systémech a ruční tvorby dokladů výroby ve WinFASu.

Ke kontrole záznamů o o jednotlivých datových přenosech slouží mechanismus logování,  Informaci lze zobrazit až na úroveň přenosu konkrétního dokladu.

Dalším kontrolním mechanismem je mailing – nastavení je možné pro každý event. Uživatel si může nastavit průběžné zasílání informativních zpráv o všech uskutečněných přenosech. Na více mailových adres je možné zasílat uživatelsky nastavitelné zprávy s různými parametry (typy vět, úroveň logování).

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru