Platební terminál

Platební terminál: novinka v modulu Pokladní prodej

V modulu „Pokladní prodej“ aktuálně nasazujeme novou funkcionalitu, která umožní propojení systému WinFAS s bankovním platebním terminálem. To znamená, že při platbě kartou již nebude nutné zadávat částku do terminálu ručně, částka k úhradě je do terminálu předána automaticky z pořízení dokladu prodeje. Tímto se zamezí chybám při ručním přepisu částky a celý proces platby se výrazně zrychlí. V současné době bude tato funkčnost dostupná pouze pro terminály provozované poskytovatelem ČSOB. Nová služba je zpoplatněná v rámci licenčního poplatku IS WinFAS.

Jak nám můžete pomoci?

V rámci vývoje plánujeme rozšíření uvedené služby i na ostatní poskytovatele platebních terminálů. V této souvislosti nás zajímá, od jakých poskytovatelů bankovní terminály provozujete. Pokud se Vás tato problematika týká, budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu v rámci uvedené ankety.

Jakého poskytovatele terminálu využíváte?

Výsledky

Reference a případové studie
Nahoru