Partneři

CRIBIS

logo CRIBIS cz Be Connected3 final-1

Služby pro firmy a podnikatele prostřednictvím aplikace CRIBIS.

  • Veškerá data podnikatelských subjektů v ČR jsou propojená s daty podnikatelských subjektů v SR na jednom místě.
  • Možnost individuálního nastavení obsahu i databázových funkcí při práci s informacemi. Široké spektrum datových zdrojů na jednom místě včetně neveřejných pohledávkových dat od inkasních agentur a z uzavřených skupin uživatelů.
  • Průběžná interaktivní práce s diagramy vazeb podnikatelských subjektů a fyzických osob v čase.
  • Možnost zobrazování negativních informací o podnikatelských subjektech v ČR a SR přímo v diagramu vazeb.
  • Přímé propojení z databáze Cribis na data z Centrální evidence exekucí a na informace z Katastru nemovitostí.
  • Flexibilní rozsah monitoringu důležitých informací ve firmách, u fyzických osob podnikatelů a fyzických osob s možností průběžného ubírání anebo přidávání klientem sledovaných subjektů a sledovaných informací.

 

 

 

 

Reference a případové studie
Nahoru