Partneři

Spolupracující firmy a organizace

Jsme si plně vědomi toho jak je dnešní svět propojený a proto se snažíme být maximálně otevřenou firmou i systémem. Abychom se i nadále posouvali a byli schopni nabízet zákazníkům spolupracujeme s řadou firem a organizací z různých oborů.


 

 ČTPZ     ÚZEI

Česká technologická platforma pro zemědělství

Logo CZTP s textem

Česká technologická platforma pro zemědělství (ČTPZ) byla uznána Ministerstvem zemědělství jako technologická platforma dne 23. 9. 2016.     

Představení vize a cílů platformy:

 • přenos aktuálních informací, které přispějí k rozvoji a zefektivnění zemědělské výroby nejen na národní úrovni, ale i na mezinárodní úrovni ve smyslu implementace poznatků ze zahraničí a přenos poznatků směrem do zahraničí
 • budování a zajišťování rozvoje znalostního systému v oblasti zemědělské prvovýroby s důrazem na přenos poznatků ve všech klíčových oblastech sektoru
 • koordinace aktivit a výměna poznatků v oblasti zemědělství u profesně zaměřených subjektů jakými jsou výzkumné instituce, chovatelé a jejich sdružení, zemědělské univerzity a zpracovatelé zemědělských produktů
 • využití aktuálních poznatků zemědělského výzkumu a vývoje v  praxi a jejich efektivní přenos k cílovým uživatelům
 • popularizace, medializace a propagace poznatků a informací na podporu českého zemědělství a spotřebu českých produktů, včetně podpory vzdělávání
 • hledání a porovnání intenzivních a alternativních způsobů hospodaření, včetně ekologických způsobů hospodaření;
 • pořádání konferencí, seminářů a workshopů
 • poradenské aktivity pro účely posouzení právních norem v dané oblasti, pro účely odborných posudků, odborných stanovisek pro další subjekty a pro tvorbu právních předpisů týkajících se rozvoje aktivit v oblasti působení technologické platformy
 • podpora iniciativ zaměřených na posílení konkurenceschopnosti zemědělství a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit

 

ÚZEI

LOGO

Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zemědělství

 • Výzkum a vývoj v oboru zemědělské ekonomiky a politiky, včetně rozvoje multifunkčního charakteru zemědělství a šíření výsledků výzkumu prostřednictvím výuky, publikováním a přednáškovou činností.
 • Výkon funkce Kontaktního pracoviště FADN CZ, tzn. vytváření a správa sítě testovacích podniků kompatibilní s EU (na základě Nařízení Rady EU 79/65/EEC) a organizování výběrových šetření v agrárně-potravinářském sektoru.
 • Zajištění funkce informačního a vzdělávacího centra pro oblasti zemědělství, potravinářství a rozvoje venkova prostřednictvím Zemědělské a potravinářské knihovny a elektronických informačních zdrojů, referenční, rešeršní a reprografické služby.
Reference a případové studie
Nahoru