O firmě

Šíření dat katastru

Jak někteří víte, patříme mezi společnosti pro šíření dat katastru nemovitostí ve výměnném formátu.

Díky spolupráci s katastrem nemovitostí jsme schopni zajistit a importovat aktuální data přímo do programu. Samozřejmostí jsou rozdílové sestavy a indikace změn u smlouvy, parcel a listů vlastnictví. Aktuální stavy jedním kliknutím převezmete do evidence.

Jednoduchým způsobem importujete data z KN:

 • všechny položky katastrů dle kódu a názvu KÚ
 • výběrem určit a importovat jen některé položky (není nutné importovat vše)
 • nebo pouze provést porovnání dat (aktualizace)  

Praktické využití aktuálních dat z KN:

 • stažení a porovnání sazby dle katastrů
 • narovnání názvů katastrů na obec
 • kontrola neexistujících čísel parcel
 • kontrola výměr parcel
 • kontrola podílníků a výše podílů  

Získaná data můžete mimo jiné využívat:

 • číselník katastrálních území
 • evidence půdních bloků
 • porovnání dat z KN s evidencí pachtovních smluv
 • pořízení parcel
Reference a případové studie
Nahoru