O firmě

Šíření dat katastru

Jak někteří víte, patříme mezi společnosti pro šíření dat katastru nemovitostí ve výměnném formátu.

Díky spolupráci s katastrem nemovitostí jsme schopni zajistit a importovat aktuální data přímo do programu. Samozřejmostí jsou rozdílové sestavy a indikace změn u smlouvy, parcel a listů vlastnictví. Aktuální stavy jedním kliknutím převezmete do evidence.

Jednoduchým způsobem importujete data z KN:

  • všechny položky katastrů dle kódu a názvu KÚ
  • výběrem určit a importovat jen některé položky (není nutné importovat vše)
  • nebo pouze provést porovnání dat (aktualizace)  

Praktické využití aktuálních dat z KN:

  • stažení a porovnání sazby dle katastrů
  • narovnání názvů katastrů na obec
  • kontrola neexistujících čísel parcel
  • kontrola výměr parcel
  • kontrola podílníků a výše podílů  

Získaná data můžete mimo jiné využívat:

  • číselník katastrálních území
  • evidence půdních bloků
  • porovnání dat z KN s evidencí pachtovních smluv
  • pořízení parcel
Reference a případové studie
Nahoru