O firmě

27. ročník školení „Skalský dvůr"

V roce 2022 jsme opět na tradičním místě, tradiční formou pořádali školení věnované novinkám ve WinFASu. Jsme velmi rádi za možnost se po dvou letech online školení s našimi klienty setkat osobně ve velmi příjemném prostředí Skalského dvora. Mile nás překvapila hojná osobní účast a z tohoto pohledu lze hodnotit Skalský dvůr 2022 jako velice úspěšný. Účastníkům školení jsme tak předali vyčerpávající informace o novinkách v programu WinFAS, bezprostředně jsme zodpověděli veškeré dotazy posluchačů a diskutovali i mimo rámec přednášek. 

Většina účastníků si s námi společně užila i pořádaný společenský večer.

Přečtěte si hlavní témata, a jaké nové možnosti Vám WinFAS přináší.

 

 • CRM, rozesílání dokladů, přílohy, převody, tipy a triky
   • Číselník klientů a osob
   • Obchodní detail klienta
   • Rozesílání sestav a dokladů
   • Přílohy
   • Převody na nový rok
   • Porovnávač dat IQ sestav
   • Chybový protokol

 

 • Mzdy
  • Důležité změny, novinky a využívání funkcí v oblasti zaměstnanců a daní 
 • Fakturace
  • Novinky
   • Cena položek na tři desetinná místa
   • Fakturace dodávek dle zakázek
   • Tisk dle managera tisku
   • Cena dodávek ve výběru k fakturaci
   • Přílohy
  • Fakturace dle podkladů z jiných agend
   • Fakturace dodacích listů přes tlačítko Modul->FA
   • Fakturace dodávek přes tlačítko Modul->FA
  • Mazání vystavených faktur
   • Úplné smazání faktury
   • Odknihování faktury z Finančního modulu 
 • Finanční modul
  • Novinky
   • Nabízení záloh – parametry shody
   • Rozpad úhrady – hromadný výběr dokladů
   • Stažení kurzovního lístku – automaticky
 •  Finance a účetnictví
  • Účetní modul - novinky, kontroly
  • DPH
   • Změna logiky nabízení kódů DPH
   • Místo plnění
  • EET
 • Majetek
  • Kontrola majetku v IQ Porovnávači dat
  • Přílohy
  • Odpovědnosti majetku
  • Kontroly před převodem na nový rok

 

 • Konektor pro e-shop
  • Implementace a příprava dat
  • Typy aktualizací e-shopu
  • Autorizace klienta a zpracování objednávky
  • Logování a další možnosti přenosu
  • Nové přílohy v konektoru 
 • Schvalování (Workflow) v zásobách
  • Definice schématu schvalovacího procesu
  • Příklad schvalovacího schématu
  • Kontrola stavu procesu na dokladu 
 • Řízení zásob
  • Položky
  • Doklady
  • Cenotvorba
  • Kalkulace nákladových cen
  • Nové Prohlížení dokladů
  • Konektor pro NC
  • Ostatní agendy
  • Nové převody
  • Časté dotazy

 

 • Živočišná výroba
  • Evidence zvířat
   • Fakturace ze zvířat
   • Výdeje zvířat ZS v PC
   • Úprava funkce pro mazání pohybů
   • Úpravy v prohlížení pohybů
   • Automatický výběr šablon čísel zvířat
   • Automatické přeřazení dle narození,... 
   • Další úpravy....
  • Ústřední evidence
   • Kontrola čísel zvířat proti datům PF
  • Převod do nového roku
 • Rostlinná výroba
  • Evidence osevních plánů
  • Import dat DPB z LPIS
  • Elektronické hlášení hnojení
  • Vážní deník
  • Převod dat do nového roku
 • Mechanizace
  • Evidence vozidel
  • Import dat PHM
  • Výkaz práce
  • Převod dat do nového roku 

 • Pozemky
  • Importy dat z KN
  • Porovnávání dat KN s evidencí
  • Mapové zákresy
  • Simulace výpočtu pachtovného
  • Homadné vytváření dodatků
  • Převod dat do nového roku

 • Administrativa
  • Bezpapírová kancelář - nové komplexní spojení modulů
   • Podatelna
   • Přílohy
   • Schvalování
   • Závazky
   • Přísliby - žádanky, novinky

 

Doufáme, že některé z prezentovaných novinek Vás osloví a budou užitečným přínosem při každodenní práci ve WinFASu. 

Těšíme se opět na viděnou v podzimním čase v roce 2023 na Skalském dvoře. 

 

·         Mzdy

o   Důležité změny, novinky a využívání funkcí v oblasti zaměstnanců, mezd, exekuce, dovolené, OČR a daní.

 

·         Finance a účetnictví

o   IQ zálohy – zobrazení dvpl/ dppl

o   Plánované automatické odesílání upomínek emailem

o   Zápis předpisu DPH u zálohy pro automatickou tvorbu daňových dokladů z plateb

o    Při zápisu došlé faktury možnost propojení se skladovými příjemkami

o   Změny ve fakturaci (tučný kódu odběratele a položky, zobrazení dělicí čáry mezi položkami, zobrazení obrázku razítka,…)

o    Sjednocení funkčních tlačítek v aplikacích finančního modulu

o   Dávkové zaúčtování závazků spárovaných s příjemkou (dle nastavení v číselníku tvorby účtů)

 

·         Majetek

o   Hromadné úpravy základních (hlavičkových) údajů a technických informací majetku

o   Tlačítko „reset“ – rušení použitých filtrů

Změna hranice vstupní ceny na 80 000 Kč
Reference a případové studie
Nahoru