O firmě

Proběhl již 26. ročník školení „Skalský dvůr," co se dělo?

Již tradičně jsme ke konci roku 2021 pořádali školení věnované novinkám ve WinFASu. Do poslední chvíle jsme věřili, že letošní ročník proběhne prezenční formou a znovu se sejdeme  v příjemném prostředí Skalského dvora. Na poslední chvíli jsme ale museli plánované setkání odvolat a opět zvolit školení formou webináře. I přes veškeré komplikace a posun termínu kvůli nepříznivé epidemiologické situaci, hodnotíme Skalský dvůr 2021 jako velice úspěšný. Přednášející využili zkušeností z předešlého ročníku, který byl také  online, technické zázemí nás nezradilo a účastníkům školení jsme tak předali vyčerpávající informace o novinkách v programu WinFAS. Formou online chatu jsme navíc bezprostředně zodpověděli veškeré dotazy posluchačů. Přečtěte si hlavní témata, a jaké nové možnosti Vám WinFAS přínáší.

 

 • Nový distribuční protokol
  • Automatické zobrazení při prvním spuštění WF po aktualizaci (všem uživatelům)
  • Rozdělení dle oblastí a modulů
  • Barevná vizualizace
 • Obchodní detail klienta
  • Zjednodušení číselníku Klienti *3000
  • Přesun detailních informací o klientovi do aplikace Obchodní detail klienta
  • Zobrazení informací o klientovi, nastavení obchodních parametrů, ukládání kontaktů a komunikace, zobrazení sídla klienta v mapě atd.

 

 • Mzdy
  • Důležité změny, novinky a využívání funkcí v oblasti zaměstnanců, mezd, exekuce, dovolené, OČR a daní.
 • Finance a účetnictví
  • IQ zálohy – zobrazení dvpl/ dppl
  • Plánované automatické odesílání upomínek emailem
  • Zápis předpisu DPH u zálohy pro automatickou tvorbu daňových dokladů z plateb
  • Při zápisu došlé faktury možnost propojení se skladovými příjemkami
  • Změny ve fakturaci (tučný kódu odběratele a položky, zobrazení dělicí čáry mezi položkami, zobrazení obrázku razítka,…)
  • Sjednocení funkčních tlačítek v aplikacích finančního modulu
  • Dávkové zaúčtování závazků spárovaných s příjemkou (dle nastavení v číselníku tvorby účtů)
 • Majetek
  • Hromadné úpravy základních (hlavičkových) údajů a technických informací majetku
  • Tlačítko „reset“ – rušení použitých filtrů
  • Změna hranice vstupní ceny na 80 000 Kč

 

 • Řízení zásob
  • Úprava prodejní ceny při pořízení nákupu/ z karty položky i z ceníku prodejních cen
  • Rychlé zobrazení použitých položek klienta (položky dle vzoru)
  • Nové možnosti zobrazování v IQ Deníku RZ
  • Recyklační příspěvek – vyčíslení nákladů na recyklaci
  • Nový výkaz pro EKO-KOM
  • Propojení pokladního prodeje s bankovními terminály
  • Výdejové doklady v cizí měně (dle kurzu)
  • Nové řešení importu položek objednávky z EDI s duplicitním EAN kódem
  • Parametrický import do zásob

 

 • Živočišná výroba
  • Fakturace ze zvířat (uživatelé WF mohou zdarma vyzkoušet do konce ledna)
  • Výdeje zvířat ze základního stáda (krávy, prasnice) v pořizovací ceně
  • Úprava funkce pro mazání pohybů
  • Úpravy v prohlížení pohybů , (indikace posledního pohybu zvířete, nový filtr pro hledání pohybu konkrétního zvířete, kontrola termínů narození)
  • Automatické přeřazení zvířat dle narození
  • Ústřední evidence – kontrola čísel proti datům z Portálu farmáře
 • Rostlinná výroba
  • Vylepšení modulu Evidence osevních plánů (např. vizualizace v mapě a funkce street view)
  • Import dat dílů půdních bloků z LPIS (základní informace, dělení DPB, mapy, osevní plány)
  • Vylepšení modulu Vážní deník (provázanost s moduly Agroevidence a Řízení zásob i samostatně)
 • Mechanizace
  • V aplikaci „Evidence vozidel“ doplněna možnost evidovat a kontrolovat termíny (STK, dálniční známky,…)
  • Import dat PHM do modulu Řízení zásob
 • Pozemky
  • Možnosti centrálního nastavení
  • Aktualizace dat z katastru nemovitostí přímo z WinFASu
  • Zjednodušené směny pozemků (nabídka parcel ke směně, propsání dat do navazujících částí)
  • Mapové zákresy (barevná vizualizace, individuální zobrazení vrstev, okamžité úpravy z mapy do evidence,…)
  • Hromadné úpravy parcel
  • Spárování předpisu pachtovného v modulu Pozemky s existující fakturou ve finančním modulu
  • Průvodce změnou vlastnictví (zjednodušení procesu změn)
 • Satelitní monitoring plodin
  • Představení plánovaného propojení s WinFASem - sběr technologických agrárních dat (vlhkost, vitalita porostu, variabilní hnojení a setí, vzorkování půdy, variabilita porostu a anomálie růstu, sucho, vizualizace v mapě, statistiky, listový index, chlorofyl atd.)

 

 • Administrativa
  • Bezpapírová kancelář (nové komplexní spojení modulů Podatelna, Přílohy, Schvalování, Závazky a Přísliby-žádanky)

 

Doufáme, že některé z prezentovaných novinek Vás osloví a budou užitečným přínosem při každodenní práci ve WinFASu. Webinář sice můžeme hodnotit velice kladně, ale osobní setkání nenahradí. Věříme, že pandemická situace nám to dovolí a na podzim 2022 se vrátíme k tradičnímu formátu školení opět na Skalském dvoře. 

 

 

·         Mzdy

o   Důležité změny, novinky a využívání funkcí v oblasti zaměstnanců, mezd, exekuce, dovolené, OČR a daní.

 

·         Finance a účetnictví

o   IQ zálohy – zobrazení dvpl/ dppl

o   Plánované automatické odesílání upomínek emailem

o   Zápis předpisu DPH u zálohy pro automatickou tvorbu daňových dokladů z plateb

o    Při zápisu došlé faktury možnost propojení se skladovými příjemkami

o   Změny ve fakturaci (tučný kódu odběratele a položky, zobrazení dělicí čáry mezi položkami, zobrazení obrázku razítka,…)

o    Sjednocení funkčních tlačítek v aplikacích finančního modulu

o   Dávkové zaúčtování závazků spárovaných s příjemkou (dle nastavení v číselníku tvorby účtů)

 

·         Majetek

o   Hromadné úpravy základních (hlavičkových) údajů a technických informací majetku

o   Tlačítko „reset“ – rušení použitých filtrů

Změna hranice vstupní ceny na 80 000 Kč
Reference a případové studie
Nahoru