O firmě

Cyklus jarních školení WF zrušen

Vážení uživatelé WinFASu,

problémy a omezení v souvislosti s pandemií COVID 19 i nadále přetrvávají. Není to jenom omezení shromažďování, ale i omezené kapacity našich lektorů limitované zejména situací ve školství.

Za této situace nechceme podstoupit riziko častých změn termínů a rozhodli jsme se jarní cyklus školení bez náhrady zrušit včetně on-line formy, která pro tento druh školení není vhodná.

Pevně věříme, že toto opatření je pouze dočasné a na podzim Vás budeme moc přivítat na „standardním“ školení tak, jak jste byli zvyklí.

Přejeme Vám pozitivní mysl a negativní testy

za tým WinFAS
Josef Niesner

Reference a případové studie
Nahoru