O firmě

Neztrácejte čas ručním přepisováním dokladů

Jeden z našich klientů požadoval zrychlit a především zprůhlednit komunikaci mezi systémy EUROPOS (obchodní systém čerpací stanice PHM) a ekonomickým systémem WinFAS. Stávající praxe ručního přepisování dokladů byla nadále neúnosná, nepřehledná a s vysokou mírou chybovosti.

formáty

Celý proces datové komunikace mezi systémy byl pečlivě analyzován a bylo navrženo vytvoření datového konektoru do systému WinFAS s automatickým importováním dokladů nákupů i prodejů. Výsledkem je nejenom podstatné zrychlení celého procesu, ale především odstranění chybovosti a vyloučení „lidského faktoru“ při ovlivňování obchodních operací. Očekávání klienta bylo tedy bezezbytku splněno standardizováním obchodních procesů.

Reference a případové studie
Nahoru