O firmě

WinFAS členem ČTPZ

Dne 1. března 2019 se společnost WinFAS software s.r.o. stala členem České technologické platformy pro zemědělství (ČTPZ).

Účelem ČTPZ je šíření nejnovějších poznatků vědy a výzkumu, sdílení a využívání odborných informací a posílení komunikace mezi podnikatelskou sférou a akademickým sektorem cestou principů veřejně-soukromého partnerství, naplnění potřeb zemědělských podnikatelů v České republice a navazujícího zpracovatelského průmyslu. Platforma ČTPZ byla uznána Ministerstvem zemědělství dne 23. 9. 2016.

Hlavními cíli ČTPZ je zejména podporovat transfer inovací a výsledků vědy a výzkumu do zemědělské praxe, udržitelnost, úspěšnost a konkurenceschopnost českého zemědělství, poskytovat oporu regulaci a podporovat vytváření politiky na národní i regionální úrovni, rozšiřovat schopnost českého zemědělství vytvářet a využívat tržní segmenty, které jsou méně citlivé na cenovou konkurenci, vytvářet u spotřebitelů větší důvěru v zemědělskou prvovýrobu především zkvalitňováním výroby a následně kvalitními potravinami, významně propagovat a podporovat snižování nákladů na výrobu zemědělských prvovýrobků a dalšího zpracování přispívajícího ke zlepšení zdraví populace, pořádat diskusní setkání s cílem dosáhnout společné vize ČTPZ mezi širokou škálou zainteresovaných stran ze zemědělského sektoru a souvisejících odvětví.

Reference a případové studie
Nahoru