O firmě

Změna názvu a adresy společnosti

Važení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás informovat, že s účinností ode dne 8.10.2018 dochází ke změně názvu společnosti Organizační kancelář s.r.o. na WinFAS software s.r.o. S tím je spojená i změna adresy.

 

WinFAS - logo

 

Ostatní identifikační či kontaktní údaje zůstávají beze změny (IČ, DIČ, BÚ, statutár, kontakty,..) viz odkaz na výpis Obchodního rejstříku vedený Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 3848.

Výše uvedené změny nemají žádný vliv na plnění smluvních ujednání, uzavřené smlouvy a dohody zůstávají v platnosti v nezměněném rozsahu.

V souvislosti se změnou názvu a adresy společnosti si Vás dovolujeme požádat o zaregistrování této změny a uvádění nových údajů v obchodní korespondenci (objednávky, faktury, smlouvy,...)

Děkujeme za pochopení, respektování výše uvedené změny a těšíme se na další spolupráci.

 

S pozdravem

Ing. Josef Niesner

jednatel společnosti

Reference a případové studie
Nahoru