O firmě

Počet napojení e-shopů na systém WinFAS roste

Zájem o integrované propojení e-shopu a systému WinFAS prostřednictvím modulu konektor pro e-shop je stran našich klientů značný. Dokládá to další úspěšný projekt, kterým je spuštění e-shopu pro firmu Chovservis – konkrétně její pobočku PROFARM.

 Projekt jsme zrealizovali ve spolupráci s grafickým studiem, které mělo na starost vizuální stránku e-shopu a zobrazení dat.

OBR

E-shop PROFARM je prvním webem napojeným na konektor systému WinFAS, který nabízí rozsáhlé množství zboží, a to nejen druhově, ale i početně (desetitisíce položek).

Vzhledem k tomu, že firma prodává i zboží svých vlastních dodavatelů, byl tento projekt spjatý s rozvojem nové funkčnosti - správa dodavatelských položek ve WinFASu a jejich přenos na web prostřednictvím konektoru pro e-shop.

Po několika měsících intenzivní práce všech zúčastněných stran jsme tak společně s grafickým studiem, které mělo na starost vizuální stránku e-shopu a zobrazení dat, mohli spustit další klientsky přívětivý e-shop s rozsáhlým sortimentem.

Reference a případové studie
Nahoru