O firmě

ZEA Sedmihorky – další uživatel agendy Konektor pro e-shop

Firma s dlouholetou zkušeností v oboru zemědělství, prodejce krmných směsí, konzervantů a odborných knih - to jsou ZEA Sedmihorky. Spolu s dodavatelem e-shopu jsme i v Sedmihorkách pomohli rozjet jejich nový e-shop napojený na konektor z WinFASu.

ZEA Sedmihorky

Spuštěný projekt opět využívá možností konektoru pro e-shop, který uživateli WinFASu zpříjemňuje práci s napojením na web a nabízí mu škálu vlastností obousměrné komunikace mezi systémy.

Hnacím impulsem firmy ZEA Sedmihorky pro spuštění konektoru byla touha po vlastním e-shopu, který by zákazníkům této společnosti rozšířil možnosti nákupu produktů.

Součástí požadavku byla vyjma obvyklých funkcionalit e-shopu také specialita – tzv. konfigurátor krmiv. Zákazníci internetového obchodu si tak mohou sami navolit složení objednávané krmné směsi dle vlastních potřeb.

Díky zdařilé spolupráci s dodavatelem e-shopu jsme pro ZEA Sedmihorky mohli zprovoznit plně funkční konfigurátor, který je dán parametricky. To znamená, že každý nově vyrobený produkt se automaticky zařadí do jeho nabídky bez nutnosti vnějšího zásahu.

 

Reference a případové studie
Nahoru