Organizace a řízení
Pro administrativu

Administrativa

Podatelna

Díky tomuto modulu máte kdykoliv po ruce evidenci přijaté čí odeslané pošty – listovní, elektronické nebo z datových schránek. Ke každému záznamu je možné přikládat vlastní přílohy v libovolném formátu (např. naskenovanou podobu fyzického dokumentu) a zásilku si elektronicky předávat v rámci firmy. Vše je napojeno na číselník klientů a kontaktů sdílený s ostatními moduly systému WinFAS. Přiložené dokumenty jsou tak po ruce, kdykoliv je potřeba.

Číst více...

Evidence smluv

Modul je určen k evidenci smluv včetně jejich dodatků. Každý evidovaný dokument je jednoznačně identifikován, obsahuje podrobné údaje (data, částky, obchodní partnery, platební podmínky,…) a umožňuje připojovat elektronické přílohy (PDF, …). Samozřejmostí je možnost propojení smluv na modul Hromadné fakturace, která dokáže automaticky generovat faktury podle zadaných smluvních podmínek.

Číst více...

Přílohy a multimédia

V dnešní digitální době je důležité mít všechny potřebné podklady rychle k dispozici.

Číst více...

Automatické odesílání sestav

Včasný přísun důležitých informací je základem správného řízení a rozhodování každé společnosti.

Číst více...

Akcie

Modul Akcie poskytuje evidenci jednotlivých akcionářů, akcií a jejich emisí. Přímo v modulu lze realizovat převody akcií mezi akcionáři a poté tisknout převodní protokoly. Agenda zobrazuje data o jednotlivých převodech či údaje o akcionářích.

Číst více...

Reference a případové studie
Nahoru