O firmě

Stali jsme se generálním šetřitelem pro ÚZEI

Rádi bychom se Vám pochlubili! Stali jsme se jedním ze tří generálních šetřitelů veřejné zakázky pro Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Oproti stavu z minulých let, kdy jsme figurovali jako zpracovatel šetřených dat, můžeme nyní pro ÚZEI zprostředkovat šetření dat od menších subdodavatelů. Data jsou dále agregována a využívána do různých přehledů, statistik a prognóz. Není pochyb, že výsledné informace jsou užitečné i právě pro Váš zemědělský podnik! 

Proč právě my? Dlouhodobá spolupráce s ÚZEI

Jako poskytovatel ekonomického informačního systému s třicetiletou tradicí jsme byli přesvědčeni,
že naše služby budou pro ÚZEI přínosem. Velká část našich klientů působí napříč celým agrárním sektorem. Nehledě na naše dlouholeté zkušenosti a stabilní zázemí, včetně dostatečné kapacity
pro administrativní práce. Již několik let se podílíme na šetření FADN a na tematickém úkolu
ÚZEI - Sledování a analýzy nákladů a rentability zemědělských výrobků. Při výběru jsme tedy byli zodpovědným a vyzkoušeným dodavatelem. Věříme, že naši pracovitost, zodpovědnost a zkušenosti vnímáte stejně i Vy.

FADN v ČR a jeho přínos pro zemědělské podniky

Kromě širokého využití v rámci Evropské unie je zemědělská účetní datová síť intenzivně využívána
i u nás v České republice. Jedná se nejenom o ekonomické informace o zemědělských podnicích,
ale evidují se například i stavy zvířat. Možná o tom nevíte, ale pravděpodobně jste i Vy na tato data někdy nahlíželi. Příkladem jsou pravidelně publikované zprávy o stavu zemědělství ČR. Dále jsou data využívána u výzkumných projektů, prognóz zemědělské politiky či v zemědělském poradenství. Zavádíte ve Vašem podniku nějaké inovativní řešení? Možná jsou k jeho vzniku využívány právě podklady z těchto dat,
při jejichž sběru a zpracování se podílí i naše společnost.

Stali jsme se generálním šetřitelem pro ÚZEI

Rádi bychom se Vám pochlubili! Stali jsme se jedním ze tří generálních šetřitelů veřejné zakázky pro Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Oproti stavu z minulých let, kdy jsme figurovali jako zpracovatel šetřených dat, můžeme nyní pro ÚZEI  zprostředkovat šetření dat od menších subdodavatelů. Data jsou dále agregována a využívána do různých přehledů, statistik a prognóz. Není pochyb, že výsledné informace jsou užitečné i právě pro Váš zemědělský podnik!

Proč právě my? Dlouhodobá spolupráce s ÚZEI

Jako poskytovatel ekonomického informačního systému s třicetiletou tradicí jsme byli přesvědčeni, že naše služby budou pro ÚZEI přínosem. Velká část našich klientů působí napříč celým agrárním sektorem.  Nehledě na naše dlouholeté zkušenosti a stabilní zázemí, včetně dostatečné kapacity pro administrativní práce. Již několik let se podílíme na šetření FADN a na tematickém úkolu ÚZEI - Sledování a analýzy nákladů a rentability zemědělských výrobků. Při výběru jsme tedy byli zodpovědným a vyzkoušeným dodavatelem. Věříme, že naši pracovitost, zodpovědnost a zkušenosti vnímáte stejně i Vy.

FADN v ČR a jeho přínos pro zemědělské podniky

Kromě širokého využití v rámci Evropské unie je zemědělská účetní datová síť intenzivně využívána
i u nás v České republice. Jedná se nejenom o ekonomické informace o zemědělských podnicích,
ale evidují se například i stavy zvířat. Možná o tom nevíte, ale pravděpodobně jste i Vy na tato data někdy nahlíželi. Příkladem jsou pravidelně publikované zprávy o stavu zemědělství ČR. Dále jsou data využívána u výzkumných projektů, prognóz zemědělské politiky či v zemědělském poradenství. Zavádíte ve Vašem podniku nějaké inovativní řešení? Možná jsou k jeho vzniku využívány právě podklady z těchto dat, při jejichž sběru a zpracování se podílí i naše společnost.

Reference a případové studie
Nahoru