O firmě

Spojené Farmy přesunuly WinFAS na cloud

Spojené farmy sdružující několik desítek farem a zemědělských podniků provozovaly až do letošního roku systém WinFAS na lokálních stanicích na jednotlivých farmách. Tento model však není optimální pro potřeby společné údržby, řízení a jednotného reportingu a neumožňuje využití všech nástrojů, které jsou pro tyto účely v systému WinFAS integrovány.

Koncem loňského roku jsme tak společně zahájili projekt přechodu systému WinFAS do datového centra, ke kterému se jednotlivé farmy připojují formou terminálového připojení.  Existuje tak pouze jedna centrální instalace systému WinFAS, ke které se jednotlivé farmy vzdáleně připojují. Tento model výrazně zjednoduší centrální údržbu a to jak z technického hlediska (zabezpečení, zálohování, minimální nároky na uživatelské stanice apod.) tak i metodického hlediska jednotná údržba nastavení, číselníků, reportů apod. Současně toto řešení umožní klientům maximální využití systému WinFAS a integrovaných holdingových nástrojů (např. online přístup a reporting k aktuálním datům všech firem ve skupině apod.)

Reference a případové studie
Nahoru