O firmě

Novinky

WinFAS NA TECHAGRU 2018

16. 04. 2018

Letos v dubnu jsme se již tradičně zůčastnili veletrhu – TechAGRO 2018. Na našem stánku v Brně jsme prezentovali náš informační systém, který je na trhu více jak 25 let. TechAGRO je nejvýznamnějším veletrhem zemědělské techniky ve střední Evropě a uskutečnil se na brněnském výstavišti od 8. do 12. dubna 2018. Veletrhu se zúčastnilo 724 firem z 37 zemí, během pěti dnů navštívilo brněnské výstaviště přes 110 000 návštěvníků. Tímto děkujeme za návštěvu všem stávajícím i novým zákazníkům, kteří na náš stánek zavítali.

 

 

Pokud nechcete propásnout naše další výstavy, sledujte náš web nebo facebook!

WinFAS - TECHAGRO 2018

26. 03. 2018

TechAGRO2018 02

Navštivte naši expozici na největším veletrhu
zemědělské techniky ve střední Evropě!
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Využijte náš promo kód FGT5SUUA5Q
a užijte si stánek WinFASu se slevou 40 %.

 

                               koupit lístek                   mapa výstaviště                   stránky veletrhu

Nová tvář. Nový Web.

23. 03. 2018

nová tvář nový web 02

Rádi bychom Vám představili novou podobu naší firemní identity. Jednou z prvních změn je představení nového loga programu, které postupně nahradí logo původní. Věříme, že sjednocení vizuální stránky propagačních materiálů a celého systému WinFAS Vám usnadní orientaci a práci.


                         

Omezení funkčnosti webu

22. 03. 2018

Vážení zákazníci,

z důvodu přechodu na nové servery bude omezená funkčnost volání níže uvedených online služeb přímo z WinFASu. Plná funkčnost bude k dispozici po aktualizaci WinFASu na novou verzi, která vychází 29. 3. 2018.

Omezení se týká služeb:

  • Centrální manažer - volání a vyhledání v online nápovědě
  • Všechny moduly - importy šablon z internetu
  • Modul Pozemky - Získání průměrné ceny půdy katastru nemovitostí pro výpočet daně z nemovitosti

Děkujeme za pochopení

 

Implementace GDPR do WinFASu

21. 02. 2018

(anglicky General Data Protection Regulation, zkratka GDPR), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nařízení Evropské unie, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů.
Osobními údaji se pro účely Obecného nařízení rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Osobním údajem proto nejsou např. údaje o právnické osobě, údaje o osobách zemřelých, údaje, které konkrétní osobu neidentifikují  (např. pouhé běžné jméno a příjmení), údaje anonymizované (ze kterých byl identifikační údaj odebrán).
Uvedené nařízení GDPR vstupuje v účinnost od 25. Května 2018. Do tohoto data je ochrana osobních údajů v ČR řešena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Současný zákon je v některých oblastech dokonce přísnější, v některých oblastech však Obecné nařízení GDPR definuje nové skutečnosti a odpovědnosti.
V rámci implementace GDPR ve firmě je nutné provést zejména interní analýzu procesů, při kterých se zpracovávají osobní údaje a provést implementaci změn, týkajících se zejména úpravy vnitřních směrnic, zabezpečení pracovišť včetně IT systémů, proškolení zaměstnanců, úpravy smluv s dodavateli a odběrateli, zveřejnění informací o zpracování případně získání souhlasů se zpracováním osobních údajů. Ve specifických případech provádět další povinnosti definované Obecným nařízením. Odpovědnost je tedy primárně na dané společnosti.

V rámci implementace Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) do informačního systému WinFAS již je, případně bude provedeno:

 

  • Definice kategorií osobních údajů v celém systému.
  • Definice jednotlivých účelů zpracování osobních údajů v systému. Vytvoření mechanismu evidence, za jakými účely jsou osobní údaje dané fyzické osoby zpracovávány, včetně důvodů zpracování (zákonné, plnění smlouvy, souhlas,…).
  • Na základě uvedené evidence bude zajištěn přístup k osobním údajům pouze oprávněným uživatelům, s ohledem na existenci právního důvodu, nebo poskytnutí souhlasu.
  • Implementace uvedených pravidel do výběrů osob ve všech modulech systému.
  • Doplnění nástrojů pro splnění žádostí fyzických osob domáhajících se svého práva (právo na přístup k osobním údajům, opravu, výmaz, přenositelnost).

 

Podpořili jsme Canisterapii p. Mašterové

6. 02. 2018

Tato metoda využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka, přičemž klade důraz především na řešení problémů psychologických, citových a sociálně integračních. Canisterapeuti jsou dobrovolníci, kteří ve svém volném čase se svými psy navštěvují různá sociální zařízení, kde se nacházejí děti nebo dospělí, kteří trpí psychickými poruchami, depresemi, jsou tělesně postižení nebo se cítí opuštění a smutní.

Cílem této metody je rozvoj citových, rozumových a pohybových vlastností klienta.

Organizační kancelář se rozhodla podpořit aktivitu p. Mašterové sponzorským darem.

Reference a případové studie
Nahoru