Ostatní moduly
Ostatní moduly

Ostatní moduly

Evidence smluv

Modul je určen k evidenci smluv včetně jejich dodatků. Každý evidovaný dokument je jednoznačně identifikován, obsahuje podrobné údaje (data, částky, obchodní partnery, platební podmínky,…) a umožňuje připojovat elektronické přílohy (PDF, …). Samozřejmostí je možnost propojení smluv na modul Hromadné fakturace, která dokáže automaticky generovat faktury podle zadaných smluvních podmínek.

Číst více...

Evidence pošty

Díky tomuto modulu máte kdykoliv po ruce evidenci přijaté čí odeslané pošty – listovní, elektronické nebo z datových schránek. Ke každému záznamu je možné přikládat vlastní přílohy v libovolném formátu (např. naskenovanou podobu fyzického dokumentu) a zásilku si elektronicky předávat v rámci firmy. Vše je napojeno na číselník klientů a kontaktů sdílený s ostatními moduly systému WinFAS. Přiložené dokumenty jsou tak po ruce, kdykoliv je potřeba.

Číst více...

PlemSoft

Jde o komplexní program pro chovatele prasat vhodný pro šlechtitelské, rozmnožovací i užitkové chovy. Obsahuje moduly evidence reprodukce, vlastní užitkovost potomstva, hlášení do Benešova, Ústřední evidence, karty zvířat, rozborové sestavy, možnost importu dat z Benešova…

Číst více...

Holdingové firmy

Systém umožňuje holdingové řízení a sledování základních datových struktur v jednotlivých firmách. Základní výhodou holdingového řízení číselníků je možnost získání výstupů z více firem. Tento výstup je ihned srovnatelný mezi všemi firmami a nemusí již být nijak upravován. Další výhodou je údržba těchto číselníků z jedné centrální databáze a replikace provedené úpravy na všechny firmy holdingu.

Číst více...

Cestovní kancelář

Specializované číselníky a úpravy modulů pro použití při evidenci smluv s cestovní kanceláří, zjednodušené okno pro evidenci fyzických osob včetně kontaktů a číselníku zájezdů.

Spotřebitelské úvěry

Specializovaný modul vytvořený na zakázku pro společnost poskytující spotřebitelské úvěry. Importy a exporty dat z jiných SW, výpočty úroků a penále, tisk složenek a další.

Reference a případové studie
Nahoru