Moduly pro zemědělce
Pro zemědělce

Dotace na zvířata

Modul eviduje deklarovaná zvířata v rámci dotačních titulů na opatření dobrých životních podmínek zvířat (welfare) podopatření určených pro skot. Z ní plní formuláře pro nahrazení a vyřazení zvířat. Žádosti o dotace se podávají od března až do června.

  • Záznam změn v rámci jednotlivých dotačních titulů.
  • Možnost importu dat z výstupů Portálu farmáře.
  • Upozornění případných rozdílů při pořízení změn deklarovaných zvířat.
  • Automatické generování podkladů z pořízených pohybů zvířat.
  • Nabídka náhradních zvířat splňující základní podmínky pro zařazení.
  • Informuje o porodech zvířat v rámci podopatření na výběh pro suchostojné krávy.
  • Automatické plnění formulářů pro nahrazování a vyřazování zvířat, které je možné vkládat přes web Portálu farmáře SZIFu.

 

 

Reference a případové studie
Nahoru