Moduly pro zemědělce
Pro zemědělce

Mechanizace

Modul Mechanizace komplexně zpracovává a vyhodnocuje údaje spojené s provozem dopravních či mechanizačních prostředků. Umožňuje získat a zpracovat data od poskytovatelů GPS terminálů na stroje v zemědělství a dopravě.

Na základě dat získaných ze sledovacích jednotek lze sledovat údaje o spotřebě PHM, ujetých vzdálenostech, obdělaných hektarech a době strávené prací. Data je možné kontrolovat a pomocí algoritmu automaticky korigovat a očistit o chybné záznamy. Opravené údaje je možné exportovat do mzdového modulu pro výpočet mezd nebo z nich vytvářet sestavy, pro zjištění např. nákladů na provoz stroje nebo sklizeň plodiny. Další výhodou modulu může být i operativní zobrazení polohy stroje s historií anebo kontrola pohybu zaměstnanců.

 

 

Reference a případové studie
Nahoru