Administrativa a řízení

Cestovní kancelář

Specializované číselníky a úpravy modulů pro použití při evidenci smluv s cestovní kanceláří, zjednodušené okno pro evidenci fyzických osob včetně kontaktů a číselníku zájezdů.

Reference a případové studie
Nahoru