Platforma WinFAS
Platforma WinFAS

Holdingové firmy

Systém umožňuje holdingové řízení a sledování základních datových struktur v jednotlivých firmách. Základní výhodou holdingového řízení číselníků je možnost získání výstupů z více firem. Tento výstup je ihned srovnatelný mezi všemi firmami a nemusí již být nijak upravován. Další výhodou je údržba těchto číselníků z jedné centrální databáze a replikace provedené úpravy na všechny firmy holdingu.

Jednotlivé společnosti si mohou vést libovolně podrobné členění, např. analytické účty v účtové osnově, ale všechny tyto účty jsou vždy navázány pod jednotný holdingový účet. Z jednotné holdingové struktury tak není možno vybočit.

Řízení je prováděno prostřednictvím jednotných holdingových číselníků. Mezi tyto číselníky patří:

  • číselník účtové osnovy
  • číselník položek (skladových, fakturačních)
  • vybrané druhy v číselníku klíčů
Reference a případové studie
Nahoru